Privacy policy

Personvern policy for Transportrogaland.no

Introduksjon Velkommen til Transportrogaland.no. Vi er forpliktet til å beskytte ditt personvern og din informasjon. Denne personvern policyen forklarer hvordan vi samler inn, bruker og beskytter informasjonen vi mottar fra besøkende på nettstedet vårt og fra våre kunder.

Informasjonen vi samler inn Vi kan samle inn følgende typer personlig informasjon:

  • Kontaktinformasjon som du oppgir når du fyller ut kontaktskjemaer, inkludert navn, e-postadresse og telefonnummer.
  • Enhver annen informasjon du frivillig gir oss i forbindelse med dine forespørsler om våre tjenester.

Hvordan vi bruker informasjonen Vi bruker den innsamlede informasjonen for å:

  • Svare på dine henvendelser og forespørsler.
  • Levere de tjenestene du har bedt om.
  • Forbedre vårt nettsted og tjenester.

Deling av informasjon Vi deler ikke din personlige informasjon med tredjeparter, med mindre det er nødvendig for å levere tjenester eller utføre oppdrag du har bedt om, eller i henhold til lovpålagte krav.

Sikkerhet Vi tar sikkerheten til din personlige informasjon alvorlig og har implementert passende fysiske, elektroniske og administrative tiltak for å beskytte og sikre informasjonen vi samler inn.

Endringer i personvernpolicyen Vi kan oppdatere denne personvernpolicyen fra tid til annen. Eventuelle endringer vil bli publisert på denne siden.

Kontakt oss Hvis du har spørsmål, vennligst kontakt oss på soppeltaxi@transportrogaland.no.